Thursday, 9 August 2007

Dost Görünen Düşman

Dost Görünen Düşman ( Üç Bilgeden Hikayeler-)

Eser adı: Dost Görünen Düşman ( Üç Bilgeden Hikayeler -Heradot-Beydaba-Mevlana )

Türkçesi: Ömer Rıza Doğrul
Tür : Öykü
Yayınevi: Kaknüs
Sayfa : 96

Eser Hakkında yorumum:
Bir konuya odaklı 3 eserin ortak noktası olması hasebi ile güzel bir kitap. Eserlerin kendisi okunamıyorsa bu kitap okunmalı. konu odaklı olmasıda okunması için 2.bir özellik.Dost görünen düşman konusu ise özellikle üzerinde durulası bir nokta, hem harici dost düşmanları hemde insanın içindeki dost düşmanları bu kitapta bulmak mümkün. özellikle heradot harici düşmanı, beydaba harici düşmanı anlatırken içindeki küçük hikayeciklerle iç düşmanı Mevlana ise daha ağırlıklı iç düşmanı anlatmakta.Okunmasını tavsiye ediyorum.

3 öykü:
1) Dost Görünen Düşman -Heradot -üçüncü kitap: Fırka 160- (5)
2)İnanılmayacak Düşman - Beydaba -Kelile ve Dimme
3)En Korkunç Düşman - Mevlana -

Yazarın önsözünden :
Bu eser, üç büyük dahi olan Herodot, Beydebâ ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin insanları "dost görünen düşman"dan korumak için yazdıkları seçme hikâyelerden oluşuyor. Hikâyelerde düşmanın çeşitli oyunları, hileleri ve kurnazlıkları anlatılıyor.

Bu eserin temeli "Dost Görünen Düşman"dır ve bu düşmandan korunmaktır. Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdisi ve millisi de aynı derecede tehlikelidir.. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü, vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir milleti değil; milletleri birbirine düşürür.

Açık düşman, en basit düşman ve belki de en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve ondan korunmak çok kolaydır.

Dost görünen düşmanla ve bu düşmanın hileleriyle uğraşmak ise çok güçtür.

Dost görünen her düşman, mutlaka insandaki merhamet duygusunu istismar eder. Böylelikle bir şahsı tepelemeyi, bir memleketin istilasını kolaylaştırmayı yahut vicdanları avlayarak beşeriyeti birbirine düşürmeyi gözetler. İnsanları bu yolda kurulan tuzaklardan korumak için yazılan üç hikayeyi seçerek yüksek bir hissin, süfli maksatlar uğruna alet edilmesinin neticelerini belirtmek istedim.

Seçtiğim bu üç hikaye, dünyanın en mümtaz şahsiyetlerinden üçüne aittir.Birincisi; Tarihin babası sayılan Herodot’un tarihinden; ikincisi Beydeba adıyla tanınan Hint filozofunun Kelile ve Dinme adlı eserinden; üçüncüsü ise Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi’sinden aktarılmıştır.

Özellikle Mevlânâ’nın hikayesinde bir milleti ortadan kaldırmak için nasıl fitne ve fesat sokulduğu konusunda çarpıcı örnekler yer alıyor. Herodot, dost görünen düşmanın bir ülkeyi nasıl fethettiğini anlatır. Beydebâ, dost görünen düşmanın istilâya uğrayan bir memleketi, istilâdan kurtarmakla kalmayarak düşmanını nasıl imhaya muvaffak olduğunu izah eder. Mevlânâ ise, vicdan avcılarıyla meşgul olur ve beşerin ruhunu istismar eden bu gizli düşmanların iç yüzünü teşhir eder. Dost görünen düşmandan korunmak konusunda sürekli olarak ihtiyaç hisseden Türk halkı için bu eser büyük bir önem arzediyor. Bu üç büyük dâhinin hikayeleri sizi düşündürecek, uyandıracak ve günümüzdeki gizli düşmanları tanımanızda yardımcı olacak.

gülen elma :D

No comments: