Wednesday, 15 August 2007

okuma listemiz

google belgeler ve e-tablolar aracılığı ile oluşturudğumuz okuma listemiz.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pOCguIXa_XKQKUF9waP4neQ&gid=0

Fatih - Harbiye

Fatih - Harbiye-Peyami Safa

Eser Adı : Fatih - Harbiye
Yazar : Peyami Safa
Tür : Roman
Yayınevi : ÖTÜKEN NEŞRİYAT
Sayfa : 128
Ek özellik: MEB 100 temel eser

Açıklama :
Yazar bu romanında Tanzimat'tan kopup gelen, Millî Mücadelede ve sonraki yıllarda alevlenen batılılaşma hareketlerinin Türk tipindeki ve cemiyetindeki etkilerini incelemektedir.

Bir genç kız (Neriman)ve 2 erkek (Macit -batı ve Şinasi -doğu temsili) arasındaki ilişkiden yola çıkarak batının tekniğini almalıyız ama kültürünü asla sonucuna varan bir fikir. Neriman iki erkek rasında seçim yapmak durumdadır.Aslında seçimi erkekler arasında değil yaşam tarzı konusundadır. Neriman doğu kültürü ile yetişmiş ama batıya özenen ,Şinası doğu kimliğini benimsemiş, Macit ise bir batılı gibi yaşayan insanı temsil etmektedir.

kitabın adındaki iki yer de yine doğu(Fatih) ve batıyı(Harbiye) temsil etmekte. Neriman Fatihte oturmakta ama gönlü Harbiyeden yana.

Ana Fikir: "Teknikte garplılaşmakla iktifa mı etmeliyiz, yoksa kültürde de mi garplılaşmalıyız?"
"Her kültür (hars) millî kalmalıdır ve millî kalmaya mahkûmdur;tekniğe gelince bu beynelmileldir(uluslar arası)." - kitaptan alıntıdır-

"Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız."

Yorum : Tanzimat dönemi ile osmanlıda başlayan garplılaşma hareketlerinin insanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne çok güzel seren bir kitap. hem kendi kültürünü korumaya çalışanların hemde başka kültürlere hayran kalanların okuması ve fikirlerini birkez daha gözden geçirmesi gerekli diye düşünüyorum. ve şimdiye kadar neden okumamışım diye hayıflanıyorum.

kitapta ayrıca ailesi neyse çocuğuda odur olmadığını, zamanın şartlarına göre çocukların isteklerinin değişebildiğini ve ailelerin çocuklarını kendi zamanlarına göre değil gelecek zamanlara göre yetiştirmeleri gerektiğini gördüm.

"Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz"


Hz. Ali (r.a.)
"Rus kızı tahsil görmüş bir kızdır,sathî şeylere kıymet vermez,hakiki güzellikleri arar".
" Velhasıl ,bu rus kızı büyük bir hata işlediğini anlamış, hakiki kıymetlerle medeniyetin sahte kıymetleri arasındaki farkı çok iyi görmüş".
Neriman'ı kendine getiren rus kızı ile alakalı kitaptan bir kaç seçme.

Monday, 13 August 2007

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Peyami Safa

Eser Adı: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Yazar : Peyami Safa
Tür : Roman
Yayınevi: ÖTÜKEN NEŞRİYAT
Sayfa : 109
Ek özellik: MEB 100 temel eser

Açıklama :
Roman, yalnız ve hasta bir çocuğun ızdırabını, çocukça aşkını ve kıskançlığını; mes'ud olmak isteyen bir genç kızın temiz sevgisini; inanmak arzusu bütün benliğini saran bir insanın kuruntularını ve çıplak hastahane duvarı gerisindeki hıçkırıklarını anlatır.

Yorum :

gülen Elma :D

Thursday, 9 August 2007

Babalar ve Oğullar

Babalar ve Oğullar-İvan Sergeyeviç Turgenyev


Eser Adı: Babalar ve Oğullar
Yazar : İvan Sergeyeviç Turgenyev
Tür : Roman
Yayınevi:Doğan kitap
Sayfa : ...
Ek özellik: MEB 100 temel eser


Açıklama:
1859 yılının Mayıs ayında baba Nikolay Petroviç Kirsanov, üniversiteyi bitirmiş oğlu Arkadiy'in dönüşünü heyecanla beklemektedir. Oğlunun değerli arkadaşım diye tanıştırdığı Bazarov, çitliğe adımını atar atmaz gelenekselden derin bir kopuşun, bir kuşak çatışmasının temsilcisi olduğunu belli eder. Sadece doğa bilimlerinin yasalarına inanan genç Bazarov, kırsal kökenli aristokrasinin kent kökenli aydınlar ile yaşadığı gerginliği yansıtır. Edebiyatın vazgeçemediği genel kuşak çatışması teması, bu romanda tarihsel bir kesite ve belli bir ülkenin koşullarına bağlanarak inandırıcı, açıklanabilir, trajik özellikler kazanıyor.

Bablar ve Oğullar: Kaçınılmaz kopuş.

Yorum :


gülen elma :D

Dost Görünen Düşman

Dost Görünen Düşman ( Üç Bilgeden Hikayeler-)

Eser adı: Dost Görünen Düşman ( Üç Bilgeden Hikayeler -Heradot-Beydaba-Mevlana )

Türkçesi: Ömer Rıza Doğrul
Tür : Öykü
Yayınevi: Kaknüs
Sayfa : 96

Eser Hakkında yorumum:
Bir konuya odaklı 3 eserin ortak noktası olması hasebi ile güzel bir kitap. Eserlerin kendisi okunamıyorsa bu kitap okunmalı. konu odaklı olmasıda okunması için 2.bir özellik.Dost görünen düşman konusu ise özellikle üzerinde durulası bir nokta, hem harici dost düşmanları hemde insanın içindeki dost düşmanları bu kitapta bulmak mümkün. özellikle heradot harici düşmanı, beydaba harici düşmanı anlatırken içindeki küçük hikayeciklerle iç düşmanı Mevlana ise daha ağırlıklı iç düşmanı anlatmakta.Okunmasını tavsiye ediyorum.

3 öykü:
1) Dost Görünen Düşman -Heradot -üçüncü kitap: Fırka 160- (5)
2)İnanılmayacak Düşman - Beydaba -Kelile ve Dimme
3)En Korkunç Düşman - Mevlana -

Yazarın önsözünden :
Bu eser, üç büyük dahi olan Herodot, Beydebâ ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin insanları "dost görünen düşman"dan korumak için yazdıkları seçme hikâyelerden oluşuyor. Hikâyelerde düşmanın çeşitli oyunları, hileleri ve kurnazlıkları anlatılıyor.

Bu eserin temeli "Dost Görünen Düşman"dır ve bu düşmandan korunmaktır. Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdisi ve millisi de aynı derecede tehlikelidir.. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü, vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir milleti değil; milletleri birbirine düşürür.

Açık düşman, en basit düşman ve belki de en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve ondan korunmak çok kolaydır.

Dost görünen düşmanla ve bu düşmanın hileleriyle uğraşmak ise çok güçtür.

Dost görünen her düşman, mutlaka insandaki merhamet duygusunu istismar eder. Böylelikle bir şahsı tepelemeyi, bir memleketin istilasını kolaylaştırmayı yahut vicdanları avlayarak beşeriyeti birbirine düşürmeyi gözetler. İnsanları bu yolda kurulan tuzaklardan korumak için yazılan üç hikayeyi seçerek yüksek bir hissin, süfli maksatlar uğruna alet edilmesinin neticelerini belirtmek istedim.

Seçtiğim bu üç hikaye, dünyanın en mümtaz şahsiyetlerinden üçüne aittir.Birincisi; Tarihin babası sayılan Herodot’un tarihinden; ikincisi Beydeba adıyla tanınan Hint filozofunun Kelile ve Dinme adlı eserinden; üçüncüsü ise Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi’sinden aktarılmıştır.

Özellikle Mevlânâ’nın hikayesinde bir milleti ortadan kaldırmak için nasıl fitne ve fesat sokulduğu konusunda çarpıcı örnekler yer alıyor. Herodot, dost görünen düşmanın bir ülkeyi nasıl fethettiğini anlatır. Beydebâ, dost görünen düşmanın istilâya uğrayan bir memleketi, istilâdan kurtarmakla kalmayarak düşmanını nasıl imhaya muvaffak olduğunu izah eder. Mevlânâ ise, vicdan avcılarıyla meşgul olur ve beşerin ruhunu istismar eden bu gizli düşmanların iç yüzünü teşhir eder. Dost görünen düşmandan korunmak konusunda sürekli olarak ihtiyaç hisseden Türk halkı için bu eser büyük bir önem arzediyor. Bu üç büyük dâhinin hikayeleri sizi düşündürecek, uyandıracak ve günümüzdeki gizli düşmanları tanımanızda yardımcı olacak.

gülen elma :D